Cll meille: +358 403 777 181

2-akrylamido-2-metylpropansulfonsyra (CAS 15214-89-8)

0,00

2-akrylamido-2-metylpropansulfonsyra (CAS 15214-89-8)

2-Akrylamido-2-metylpropansulfonsyra (AMPS) var ett varumärke som tillhör The Lubrizol Corporation. Det är en reaktiv, hydrofil sulfonsyraakrylmonomer som används för att förändra de kemiska egenskaperna hos en mängd olika anjoniska polymerer. På 1970-talet ansöktes de tidigaste patenten som använde denna monomer för tillverkning av akrylfibrer. Idag finns det flera tusen patent och publikationer om användningen av AMPS inom många områden, såsom vattenrening, oljefält, byggkemikalier, hydrogeler för medicinska applikationer, personliga vårdprodukter, emulsionsbeläggningar, lim och reologimodifierare.

Artikelnr: 15214-89-8 Kategorier: ,

Beskrivning

Information

Branscher: färger och lacker, hartser, plaster, polyuretaner
CAS-nummer: 15214-89-8
WE-nummer: 239-268-0
Kemisk formel: C7H13NO4S
Molekylvikt: 207,25 g/mol
Tulltaxa: 29241900

Andra fysiska egenskaper

Smältpunkt / fryspunkt: 185 ° C
Relativ densitet: 1100 kg / m3 (15 ° C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart