Cll meille: +358 403 777 181

Aluminiumsulfat (CAS 10043-01-3)

0,00

Aluminiumsulfat (CAS 10043-01-3)

Aluminiumsulfat används som fällningsmedel vid vattenrening. Det har använts i vattenrening sedan tidigt 1900-tal och uppfyller fortfarande kraven för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening. Men dess fullständiga hälsoeffekter är inte kända.

Aluminiumsulfat är vattenlösligt och hydrolyseras till aluminiumhydroxid och, beroende på pH, till flera joner såsom Al (OH) 2+, Al (OH) 2+ och [Al (OH) 4] – som fäller ut partiklar från kolloidala lösningar. Aluminiumhydroxid bildar en gelliknande fällning till vilken partiklarna fäster. Fällningen filtreras bort och vattnet klarnar.

Artikelnr: 10043-01-3 Kategori:

Beskrivning

Information

Branscher: Färger och lacker
CAS-nummer: 10043-01-3
WE-nummer: 233-135-0
Kemisk formel: Al2 (SO4) 3 (x14 H2O)
Molekylvikt: 53,49 g/mol
Tulltaxa: 28332200

Andra fysiska egenskaper

pH: 3,5 (5 g / 100 ml; 20 ° C)
Smältpunkt / fryspunkt: 770 ° C
Relativ densitet: 1,50 till 1,70 g/cm3

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart