Cll meille: +358 403 777 181

Ammoniumpolyfosfat (CAS 68333-79-9)

0,00

Ammoniumpolyfosfat (CAS 68333-79-9)

Ammoniumpolyfosfat är ett oorganiskt salt av polyfosforsyra och ammoniak, som innehåller båda kedjorna och eventuellt en grenad sådan. Dess kemiska formel är [NH4PO3]n(OH)2, vilket indikerar att varje monomer består av en ortofosfadradikal av en fosforatom med tre syreatomer och en negativ laddning neutraliserade av en ammoniumkatjon, vilket lämnar två bindningar fria att polymerisera. I de grenade fallen saknar vissa monomerer ammoniumanjonen och förenar sig istället med tre andra monomerer.

Artikelnr: 68333-79-9 Kategorier: ,

Beskrivning

Information
Branscher: Gödsel
CAS-nummer: 68333-79-9
WE-nummer: 269-789-9
Kemisk formel: [NH4PO3]N
Tulltaxekod: 28353900

Andra fysiska egenskaper
Smält-/fryspunkt: 622°C
Relativ densitet: 2,55 g/cm3

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart