Cll meille: +358 403 777 181

Bariumsulfat (CAS 7727-43-7)

0,00

Bariumsulfat (CAS 7727-43-7)

Bariumsulfat är en vit kristallin förening med formeln BaSO4. Det är dåligt lösligt i vatten. Det används i pyroteknik och vita färger. Föreningen används också som ett intestinalt kontrastmedel på röntgenbilder på grund av dess densitet och olöslighet. Även om bariumföreningar vanligtvis är mycket giftiga, anses bariumsulfat inte vara giftigt. Detta beror på bariumsulfats mycket dåliga vattenlöslighet.

Bariumsulfat framställs av andra bariumsalter, såsom bariumklorid, genom behandling med svavelsyra.

Artikelnr: 7727-43-7 Kategorier: , ,

Beskrivning

Information

Branscher: Färger och lacker, A-Z-katalog, läkemedel, hartser, plaster, polyuretaner
CAS-nummer: 7727-43-7
WE-nummer: 231-784-4
Kemisk formel: BaSO4
Molekylvikt: 233 g/mol
Taxa: 28332700

Andra fysiska egenskaper

pH: 3,5 – 10,0 (100 g / l H2O, 20 ° C)
Smältpunkt / fryspunkt: 888 ° C
Relativ densitet: 4,5 g/cm3 (20 °C)
Löslighet i vatten: <0,01 g/l (20 °C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart