Cll meille: +358 403 777 181

Diklormetan (CAS 75-09-2)

20,000,00

Diklormetan (CH 2 Cl 2 ) är ett flyktigt färglöst polärt organiskt klorerat kolväte, som används som lösningsmedel. Det är inte särskilt giftigt, men inandning av ångor bör undvikas. Diklormetan är cancerframkallande.

Diklormetan kallas också metylenklorid eller DCM .

Diklormetan är normalt en färglös, klar vätska med en söt kloroformliknande lukt. Den har en molekylvikt på 84,9 g / mol, en smältpunkt på -96,7 ° C, en kokpunkt på 40 ° C (313 K), en relativ densitet på 1,3 g / cm 3 (vatten = 1,0 g / cm 3 ), vattenlöslighet vid 20 ° C 1,3 g / 100 ml, självantändningstemperatur 556 ° C och CAS-nummer 75-09-2.

Beskrivning

Den första metoden att framställa diklormetan var att minska triklormetan i en alkoholhaltig lösning med hjälp av zink. Henri Victor Regnault förberedde den 1840 genom klorering av klormetan. Idag baseras storskaliga produktionsmetoder på klorering av metan eller klormetan.

Huvudanvändningen av diklormetan är användning av lösningsmedel, för vilken den är lämplig på grund av dess mycket god löslighet och icke-brännbarhet. Den används i färgborttagare samt för att lösa upp cellulosaestrar, fett, vax och plast. Det används också som lösningsmedel vid extraktion av lösningsmedel, till exempel vid isolering av koffein, vid isolering av läkemedel, i extraktion av eteriska oljor och vid framställning av kokosnötsmör. Den bildar en azeotrop blandning med vatten, så den kan användas för att avlägsna vatten från organiska lösningsmedel.

Diklormetan kan kloreras för att ge triklormetan eller koltetraklorid och i närvaro av en aluminiumkatalysator och brom bildas bromklormetan eller dibrommetan. I närvaro av en aluminiumkatalysator reagerar föreningen vid 220 ° C med koldioxid för att bilda kloracetylklorid och hexametylentetramin med het ammoniaklösning. Andra användningsområden inkluderar kylning och anestesi.

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000 IBC-behållare, 200 lit trumma / fat, 25 burk plastburk, 5 tänd plastburk, 640 tänd IBC-behållare

Back to Top

Shopping cart