Cll meille: +358 403 777 181

Dl-metionin (CAS 59-51-8)

0,00

Dl-metionin (CAS 59-51-8)

DL-metionin är en essentiell aminosyra som innehåller svavel. Metionin består av ett asymmetriskt kol och existerar som optiska D (dextrogyre) och L (levogyre) isomerer. L-metionin anses vara biologiskt aktivt. Den racemiska blandningen av D- och L-isomerer bildar DL-metionin, som är det kommersiellt tillgängliga metioninet.

DL-metionin har använts för att studera dess effekt på tillväxten och foderutnyttjandet av Nile tilapia. Det har också använts som en del av standarddieten i djurmodeller.

Artikelnr: 59-51-8 Kategorier: ,

Beskrivning

Branscher: Läkemedelsindustrin
Sammansättning: Aminosyror
CAS-nummer: 59-51-8
WE-nummer: 200-432-1
Kemisk formel: C5H11NO2S
Molvikt: 149,2 g/mol
Tulltaxekod: 29304090
Andra fysiska egenskaper
pH: 5,2 – 6,1 (1%)
Smält-/fryspunkt: 283°C
Relativ densitet: 1,32 g/cm3
Löslighet i vatten: 31,6 g/l (20°C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart