Cll meille: +358 403 777 181

Kalciumkloriddihydrat (CAS 10035-04-8)

0,00

Kalciumkloriddihydrat (CAS 10035-04-8)

Kalciumklorid är en oorganisk förening, ett salt vars kemiska formel är CaCl2. Det är ett vitt kristallint fast ämne vid rumstemperatur och är mycket lösligt i vatten. Det kan skapas genom att neutralisera saltsyra med kalciumhydroxid.

Kalciumklorid finns vanligtvis som ett hydratiserat fast ämne med den allmänna formeln CaCl2·xH2O, där x = 0, 1, 2, 4 och 6. Dessa föreningar används huvudsakligen för avisning och dammkontroll. Eftersom vattenfritt salt är hydroskopiskt och vattenlösligt används det som torkmedel.

Beskrivning

Information
Branscher: hushållskemikalier, konstgödsel, trädgårdsodling, byggkemi
CAS-nummer: 10035-04-8
WE-nummer: 233-140-8
Kemisk formel: CaCl2•2H2O
Molekylvikt: 147,02 g/mol
Tulltaxekod: 28272000

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart