Cll meille: +358 403 777 181

Kloroform (CAS 67-66-3)

0,00

Kloroform, eller triklormetan (ofta förkortat som TCM), är en organisk förening med formeln CHCl3 och ett vanligt lösningsmedel. Det är en mycket flyktig, färglös, starkt luktande, tät vätska som produceras i stor skala som en prekursor till köldmedier och i sin tur PTFE. Kloroform är en trihalometan som fungerar som ett kraftfullt bedövningsmedel, euforerande, ångestdämpande och lugnande medel vid inandning eller förtäring. Kloroform användes som bedövningsmedel mellan 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Det är blandbart med många lösningsmedel men det är endast mycket svagt lösligt i vatten (endast 8 g/L vid 20 °C).

Artikelnr: 67-66-3 Kategorier: ,

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1kg

Back to Top

Shopping cart