Cll meille: +358 403 777 181

Koboltklorid (CAS 7646-79-9)

0,00

Koboltklorid (CAS 7646-79-9)

Koboltklorid, eller kobolt(II)klorid, eller koboltdiklorid (CoCl2), är en oorganisk jonförening som bildas av kobolt- och kloridjoner.

Koboltklorid framställs genom reaktion av koboltmetall med klorgas eller genom att neutralisera kobolthydroxid, koboltkarbonat eller koboltoxid med saltsyra. Produkten som erhålls genom neutralisationsreaktionen kristalliseras som ett hexahydrat från lösning.

Artikelnr: 7646-79-9 Kategorier: , ,

Beskrivning

Information

Bransch: gödningsmedel, foderindustri
CAS-nummer: 7646-79-9
WE-nummer: 231-589-4
Kemisk formel: CoCl2
Molekylvikt: 129,84 g/mol
ADR: UN3288

Andra fysiska egenskaper

Smältpunkt / fryspunkt: 723,9 ° C
Relativ densitet: 1,92 g/cm3

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart