Cll meille: +358 403 777 181

Koboltoxid (CAS 1307-96-6)

0,00

Koboltoxid (CAS 1307-96-6)

Tillämpningarna av Er2O3 varierar beroende på deras elektriska, optiska och fotoluminescerande egenskaper. Material i nanoskala dopade med Er3+ är av stort intresse på grund av deras specifika partikelstorleksberoende optiska och elektriska egenskaper. Erbiumoxiddopade nanopartikelmaterial kan dispergeras i glas eller plast för visningsändamål såsom bildskärmar. Spektroskopi av Er3 + elektroniska övergångar i nanopartikelvärdkristallgitter kombinerat med ultraljudsgenererade geometrier i vattenhaltiga kolnanorör är av stort intresse för syntesen av fotoluminescerande nanopartiklar i “grön” kemi. Erbiumoxid är en av de viktigaste sällsynta jordartsmetallerna som används inom biomedicin. Fotoluminescensegenskapen hos erbiumoxidnanopartiklar på ytan av kolnanorör gör dem användbara i biomedicinska tillämpningar. Till exempel kan ytan på nanopartiklar av erbiumoxid modifieras för uppdelning i vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga medier för biografi. Erbiumoxider används också som grindisolatorer i halvledarenheter på grund av deras höga dielektricitetskonstant (10–14) och stora bandgap. Erbium används ibland som färgämne för glasögon, och erbiumoxid kan också användas som ett brännbart neutrongift i kärnbränsle.

Artikelnr: 1307-96-6 Kategorier: ,

Beskrivning

Information

Bransch: glas och keramik
CAS-nummer: 1307-96-6
Kemisk formel: CoO
Tulltaxekod: 28220000

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart