Cll meille: +358 403 777 181

Kopparkloriddihydrat (CAS 10125-13-0)

0,00

Kopparkloriddihydrat (CAS 10125-13-0)

Kopparklorid, eller koppar(II)klorid eller kopparklorid (CuCl2), är en oorganisk jonförening som bildas av koppar- och kloridjoner. Föreningen används inom den kemiska industrin som en katalysator, ett färgämne, vid elektrolytisk beläggning av metaller med koppar och i vissa andra tillämpningar.

Artikelnr: 10125-13-0 Kategorier: , , ,

Beskrivning

Information

Bransch: gödningsmedel, foderindustri
CAS-nummer: 10125-13-0
WE-nummer: 231-210-2
Kemisk formel: CuCl2 · 2H2O
Molekylvikt: 134,45 g/mol
Tulltaxekod: 28273985
ADR: UN2802

Andra fysiska egenskaper

pH: 3-3,8
Smältpunkt / fryspunkt: ~ 100 ° C
Relativ densitet: 3,39 g/cm3
Löslighet i vatten: 1150 g/l

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart