Cll meille: +358 403 777 181

Magnesiumklorid (CAS 7791-18-6)

0,00

Magnesiumklorid (CAS 7791-18-6)

Magnesiumklorid (MgCl2) är en oorganisk jonförening som bildas av magnesium- och kloridjoner. Föreningen används bland annat vid tillverkning av metalliskt magnesium, i livsmedel som tillsats och vid tillverkning av magnesiumföreningar.

Magnesiumklorid finns i löst form i havsvatten, saltsjöar och mycket salthaltiga källor. Mineraler som innehåller magnesiumklorid inkluderar biskopyt (MgCl2 · 6H2O) och karnalit (KCl · MgCl2 · 6H2O)

Beskrivning

Detaljer
Branscher: Hushållskemikalier, gödningsmedel, läkemedel

CAS-nummer: 7791-18-6
WE-nummer: 232-094-6
Kemisk formel: MgCl2 · 6H2O
Molekylvikt: 203,3 g/mol

Andra fysiska egenskaper

pH: 8,9 (50 g / l H2O, 20 ° C)
Smältpunkt / fryspunkt: 708 ° C
Kokpunkt / kokområde: 1412ºC
Relativ densitet: 1,57 g/cm3 (20ºC)
Löslighet i vatten: 1670 g/l (20ºC)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

25kg väska

Back to Top

Shopping cart