Cll meille: +358 403 777 181

Mangankloridtetrahydrat (CAS 13446-34-9)

0,00

Mangankloridtetrahydrat (CAS 13446-34-9)

Mangan(II)klorid (MnCl2) är en jonförening som bildas av mangan och klor. Ämnet är obrännbart och rosa till färgen. Det mesta av mangan(II)klorid är MnCl2 · 4H2O som tetrahydrat

Artikelnr: 13446-34-9 Kategorier: , ,

Beskrivning

Information

Bransch: gödningsmedel, foderindustri
CAS-nummer: 13446-34-9
WE-nummer: 603-826-5
Kemisk formel: MnCl2 · 4H2O
Molekylvikt: 197,91 g/mol
ADR: UN3077

Andra fysiska egenskaper

pH: 3,0 till 6,0 (50 g / l H2O w 20 ° C)
Smältpunkt / fryspunkt: 446,85 ° C
Kokpunkt/intervall: 1190 °C
Relativ densitet: 2,54 kg/m3 (21,5 °C)
Löslighet i vatten: 799 g / l (20 ° C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart