Cll meille: +358 403 777 181

Master NOL30 standardbruk för fyllning av geotermiska kretsar

999,00235,00

Master NOL30 är en produkt tillverkad av MasterChems experter för att fylla geotermiska kretsar. Denna produkt är baserad på 30 % denaturerad etanollösning från värmepumpar. Etylalkohol är en miljövänlig produkt, så den rekommenderas särskilt för värmesystem i hus och lägenheter. Denna produkt är vanligast bland värmeinstallatörer.
Om du vill ha en högkvalitativ produkt med upp till 8 års kvalitetsgaranti rekommenderar vi att du överväger Master NOL30 PRO.

Beskrivning

Konfiguration av Master NOL30:

Etanol 30 %, stabilisatorer, vatten

Funktioner:

Fryspunkt -20 С
En klar vätska med alkohollukt.
Densitet ~0,95 g/cm3
Värmesystemets livslängd enligt driftreglerna är minst 5 år.

Användningsanvisningar:

Kylvätska kräver ingen ytterligare utspädning.
Du kan beräkna mängden av produkten med vår kalkylator. Det rekommenderas att köpa 10% mer produkt, eftersom det alltid finns beräkningar och praktisk information. Kylvätskan hälls i värmesystemen och systemen används enligt bruksanvisningen.

LAGRING:

Förvaras i en hermetiskt tillsluten behållare vid en temperatur över 0°C i ett torrt, ventilerat utrymme.

Säkerhetsregler:

Håll dig borta från antändningskällor, såsom heta ytor, lågor, gnistor.
Rök inte i omedelbar närhet. Håll produkten tätt stängd. När du interagerar, använd skyddsutrustning – handskar, kläder, skyddsglasögon, mask.
Förvara produkten på ett svalt, välventilerat utrymme. Kassera använd behållare/behållare i enlighet med bestämmelserna om farligt avfall.

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000 IBC-behållare, 200 lit trumma / fat, 25 burk plastburk

You may also like…

Back to Top

Shopping cart