Cll meille: +358 403 777 181

Natriumkarbonat (CAS 497-19-8)

1.273,0033,00

Natriumkarbonat (CAS 497-19-8)

Soda eller natriumkarbonat är natriumsaltet av kolsyra.

Soda används i livsmedel i EU som E-kod E500 (i) som surhetsreglerande medel.

Soda kan vara vattenfritt, en naturligt förekommande mineralform som kallas natrium. Det har också två vanliga former av hydrat: monohydrat och dekahydrat. Det naturliga monohydratmineralet kallas termonitrit och dekahydratet är natrium.

Beskrivning

Information

Branscher: Hushållskemikalier, glas och keramik
CAS-nummer: 497-19-8
WE-nummer: 207-838-8
Kemisk formel: Na2CO3
Molekylvikt: 105,99 g/mol
Tulltaxa: 283620002

Andra fysiska egenskaper

pH: 11,5
Smältpunkt / fryspunkt: 851 ° C
Relativ densitet: 2,52-2,53 g/cm3 (20 °C)
Löslighet i vatten: 212,5 g / l (20 ° C)

Ytterligare information

Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart