Cll meille: +358 403 777 181

Natriummetasilikatpentahydrat (CAS 10213-79-3)

0,00

Natriummetasilikatpentahydrat (CAS 10213-79-3)

Natriummetasilikat är en kemikalie med formeln Na2SiO3, som är en viktig komponent i kommersiella natriumsilikatlösningar. Det är en jonförening som består av natriumkatjoner Na + och polymera metasilikatanjoner [–SiO2−3–] n. Det är ett färglöst kristallint hygroskopiskt och lösligt fast ämne som är lösligt i vatten (ger en alkalisk lösning) men inte i alkohol.

Artikelnr: 10213-79-3 Kategorier: , ,

Beskrivning

Information

Branscher: Hushållskemikalier, Byggkemikalier
CAS-nummer: 10213-79-3
WE-nummer: 600-279-4
Kemisk formel: H2O3Si · 2Na · 5H2O

Andra fysiska egenskaper

Smältpunkt / fryspunkt: 1089 ° C
Löslighet i vatten: 210 g / l (20 ° C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart