Cll meille: +358 403 777 181

Natriumpermanganat (CAS 7722-64-7)

0,00

Natriumpermanganat (CAS 7722-64-7)

Kaliumpermanganat visas som ett lila kristallint fast ämne. Obrännbart, men påskyndar förbränningen av brännbart material. Om det brännbara materialet är finfördelat kan blandningen vara explosiv. Kontakt med flytande brännbara material kan orsaka självantändning. Kontakt med svavelsyra kan orsaka brand eller explosion. Används vid tillverkning av andra kemikalier och som desinfektionsmedel.

Artikelnr: 7722-64-7 Kategorier: , ,

Beskrivning

Information

Branscher: Färger och lacker, hushållskemikalier, läkemedel
CAS-nummer: 7722-64-7
WE-nummer: 231-760-3
Indexnummer: 025-002-00-9
Kemisk formel: KMnO4
Molekylvikt: 158,04 g/mol
Tulltaxa: 28416100
ADR: UN1490

Andra fysiska egenskaper

pH: 7-9 (20 g / l H2O, 20 ° C)
Smältpunkt / fryspunkt: 240 ° C
Relativ densitet: 2700 g/cm3
Löslighet i vatten: 6,4 g / 100 ml (20 ° C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart