Cll meille: +358 403 777 181

Natriumtetraboratanhydrat (CAS 1330-43-4)

0,00

Natriumtetraboratanhydrat (CAS 1330-43-4)

Beskrivning

Information
Branscher: Färger och fernissor, hushållskemikalier, konstgödsel, glas och keramik, lim, oljor, fetter, trädgårdsodling, hartser, plaster, polyuretaner
CAS-nummer: 1330-43-4
WE-nummer: 215-540-4
Indexnummer: 005-011-00-5
Kemisk formel: Na2B4O7
Molekylvikt: 201,22 g/mol
Tulltaxekod: 28401100

Andra fysiska egenskaper
pH: 9,2 (1%, 20°C)
Smält-/fryspunkt: 741°C
Kokpunkt/intervall: 1575°C
Relativ densitet: 2,37 g/cm3 (20°C)
Löslighet i vatten: 2,48% (20°C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart