Cll meille: +358 403 777 181

Oljat svavel (CAS 7704-34-9)

0,00

Oljad svavel (CAS 7704-34-9)

Svavel (brittisk engelska: sulfur) är ett kemiskt grundämne med symbolen S och atomnummer 16. Det är rikt, polyvalent och icke-metalliskt. Under normala förhållanden bildar svavelatomer cykliska oktatomiska molekyler med den kemiska formeln S8. Elementärt svavel är ett ljust gult, kristallint fast ämne vid rumstemperatur.

Artikelnr: 100-97-0-1 Kategorier: , , ,

Beskrivning

Information

Branscher: Hushållskemikalier
CAS-nummer: 7704-34-9
WE-nummer: 231-722-6
Kemisk formel: S
Molvikt: 32,07 g/mol
ADR: UN1350

Andra fysiska egenskaper

pH: 6,8 (100 g/l vid 20 °C)
Smältpunkt / fryspunkt: 90 – 100 ° C
Kokpunkt / kokpunkt: 290 ° C
Relativ densitet: 2,07 g/cm3 (20 °C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart