Cll meille: +358 403 777 181

Trietanolamin (CAS 102-71-6)

0,00

Andra namn: trietanolamin, 2- [bis (2-hydroxietyl) amino] etanol

Trietanolamin (C 6 H 15 NO 3 ) är en organisk förening som tillhör alkanolaminer. Föreningen kan användas inom den kemiska industrin som lösningsmedel, vid tillverkning av kosmetika, vid tillverkning av cement och för många andra ändamål.

Beskrivning

Funktioner

Vid rumstemperatur är trietanolamin en färglös sirapaktig vätska. Ofta gör föroreningarna produkten gulaktig. Föreningen är mycket löslig i vatten och alkoholer och i mindre utsträckning i dietyleter och kolväten. Trietanolamin är en svag bas. Föreningen reagerar med syror för att bilda antingen salter eller estrar. Vissa övergångsmetaller som krom, kobolt, nickel, järn och koppar bildar komplex med trietanolamin. Föreningen kan oxideras till nitrilotriättiksyra.

Tillverkning och användning

Trietanolamin, som etanolamin och dietanolamin, framställs genom reaktion mellan ammoniak och etylenoxid. Sammansättningen av produktblandningen bildad i reaktionen kan regleras genom återvinning av utgångsmaterialproportionerna såväl som den oreagerade ammoniak och mono- och dietanolaminerna som bildas tillbaka till reaktorn. De olika etanolaminderivaten separeras genom destillation, men kommersiell trietanolamin innehåller ofta små mängder dietanolamin som förorening.

Reaction of ethylene oxide with ammonia.png

Trietanolamin används som tillsats i cement för att förbättra cementens gjutegenskaper och som ett hjälpmedel vid slipning, som ett antikorrosionsmedel, för att avlägsna sura gaser såsom vätesulfid från rökgaser, som korrosionsskyddsmedel, som ytaktiva ämnen i tvätt- och tvättmedel / p>

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

10-tums plastburk, 1000 IBC-behållare, 20 L plasthink/kanister, 200 lit trumma / fat, 25 burk plastburk, 5 tänd plastburk, 500 ml metallflaska, 640 tänd IBC-behållare

Back to Top

Shopping cart