Cll meille: +358 403 777 181

Urotropin (stabiliserat, oförstärkt) (CAS 100-97-0)

0,00

Urotropin (stabiliserat, obekräftat) (CAS 100-97-0)

Hexamin, eller hexametylentetramin, metenamin eller urotropin (C6H12N4), är en heterocyklisk amin som liknar adamantan till sin struktur. Föreningen används bland annat i organisk syntes.

Beskrivning

Information

Branscher: Hushållskemikalier, läkemedel, hartser, plaster, polyuretaner
CAS-nummer: 100-97-0
WE-nummer: 202-905-8
Indexnummer: 612-101-00-2
Kemisk formel: C6H12N4
Molekylvikt: 140,19 g/mol
Tulltaxa: 29336940
ADR: UN1328

Andra fysiska egenskaper

Relativ densitet: 1,33 g/cm3 (20 °C)
Löslighet i vatten: 813000 mg/l H2O (12 °C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart