Cll meille: +358 403 777 181

Zinkfosfat (CAS 7779-90-0)

0,00

Zinkfosfat (CAS 7779-90-0)

Zn3 fosfat Zn3 (PO4) 2 är ett oorganiskt salt av fosforsyra med tvåvärt zink som katjon. Den är vit och fast och olöslig i vatten. När det reageras med starka syror blir det fosforsyra och zinksalter. Den kan framställas av zink och fosforsyra, men vanligtvis används zink och magnesiumoxid blandad med en vattenlösning av fosforsyra med en buffert. Det finns sällan som ett mineral.

Artikelnr: 7779-90-0 Kategori:

Beskrivning

Information

Branscher: Färger och lacker
CAS-nummer: 7779-90-0
WE-nummer: 231-944-3
Kemisk formel: Zn3 (PO4) 2 • 2H2O
Molekylvikt: 458,14 g/mol

Andra fysiska egenskaper

pH: 6,0-8,0 (20 °C)
Smältpunkt / fryspunkt: 912 ° C
Löslighet i vatten: <0,1% (20 °C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart