Cll meille: +358 403 777 181

Zinksulfatheptahydrat (CAS 7446-20-0)

0,00

Zinksulfatheptahydrat (CAS 7446-20-0)

Zinksulfat är en oorganisk förening. Det används som ett kosttillskott för att behandla zinkbrist och förebygga risken. Biverkningar av att ta för mycket av tillskottet kan vara magont, kräkningar, huvudvärk och trötthet.

Den vanligaste formen innehåller kristallvatten som ett heptahydrat med formeln ZnSO4•7H2O. Det var historiskt känt som “vit vitriol”. Zinksulfat och dess hydrater är färglösa fasta ämnen.

Beskrivning

Information
Branscher: gödningsmedel, trädgårdsodling, läkemedelsindustri, byggkemi
CAS-nummer: 7446-20-0
WE-nummer: 231-793-3
Indexnummer: 030-006-00-9
Kemisk formel: ZnSo4·7H2O
Tulltaxekod: 28332920
ADR: UN3077

Andra fysiska egenskaper
pH: ~5,0 – 5,5 (10 %, H2O, 20°C)
Smält-/fryspunkt: 50°C
Kokpunkt/intervall: 280°C
Relativ densitet: 1966 g/cm3 (20 °C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart