Cll meille: +358 403 777 181

Kalsiumkloridi (CAS 10043-52-4)

1.160,0031,00

Kalsiumkloridi (CAS 10043-52-4)

Kalsiumkloridi (E509) (CaCl2·6H2O tai CaCl2) on kalsiumkarbonaatin ja suolahapon reaktiossa muodostunut valkoinen hyvin hygroskooppinen suola. Kidevedellinen muoto (CaCl2·6H2O) muodostaa kiteitä, kidevedetön (CaCl2) taasen pysyy jauheena. Molemmat muodot liukenevat veteen erittäin helposti. Kidevedellistä kalsiumkloridia käytetään maanteillä lähinnä kesäkaudella pölyn sitomiseen ja talvisin vähäisessä määrin yhdessä natriumkloridin kanssa valtateiden tienpintojen sulana pitämiseen. Kalsiumkloridi aiheuttaa autojen ruostumista. Kalsiumkloridia on myös käytetty eksikaattoreiden kuivausaineena, mutta nykyisin silikageeli on syrjäyttänyt sen lähes täysin.

Kuvaus

Info
Toimialat: Kotitalouskemikaalit, Lannoitteet, Puutarhanhoito, Rakennuskemia

CAS-numero: 10043-52-4
WE-numero: 233-140-8
Kemiallinen kaava: CaCl2
Moolimassa: 110,99 g /mol
Tullitariffi: 28272000

Ohjeet, jotka kuvaavat tekniikkaa kalsiumkloridin 32-prosenttisen liuoksen valmistamiseksi liuottamalla kuivat alkusuolat veteen liuotusyksikössä.

Raaka-aineena käytetään yksittäisiä kiinteitä kalsiumkloridin suoloja – CaCl2.

1. Kaada vesi säiliöön taulukon 1 tietojen mukaisesti.

Taulukko 1. 32-prosenttisen kalsiumkloridiliuoksen valmistus

 

CaCl2-liuoksen pitoisuus Vedettömän CaCl2:n pitoisuus, 94-97 %, kg
1 litrassa liuosta1 kg:ssa liuostayhdelle litralle vettä
32 %0,4170,320,47

2. Kytke vesikierto päälle asennuksessa.
3. Avaa pussin pohja veitsellä ja mikäli mahdollista, kaada pussin sisältö hitaasti vesisäiliöön.
4. Vältä tuotteen pölyämistä. Käytä täyttöä tehdessäsi hengityssuojainta hengitysteiden suojaamiseksi.
5. Kierrätä liuosta, kunnes kiinteät suolat ovat täysin liuenneet. Mitä suurempi liuoksen kiertonopeus säiliössä on, sitä lyhyempi aika suolojen liukenemiseen.
6. Kuivan kalsiumkloridin liukenemiseen liittyy liuoksen voimakas kuumennus (60 °C asti), suola liukenee nopeasti. Asianmukaisia ​​turvatoimia on noudatettava lämpöpalovammojen estämiseksi. Tästä syystä kuivaa kalsiumkloridia on toivottavaa ladata vesisäiliöön erissä.
7. Suolojen täydellisen liukenemisen jälkeen näyte liuoksesta otetaan lasisylinteriin ja tiheysarvo mitataan hydrometrillä kolmannen desimaalin tarkkuudella.
8. Ottaen huomioon liuoksen lämpötilan, joka määritetään lämpömittarilla, vertaa saatua tiheysarvoa taulukossa 2 annettuun arvoon.
Taulukossa 2 on esitetty 32 % liuoksen tiheysarvot eri lämpötiloissa.
Valmistetun liuoksen pitoisuuden arvon poikkeama välillä 31-33 % on sallittu. Liuospitoisuuden arvon poikkeama ±1 % vastaa noin ±0,007 g/cm3 liuoksen tiheyden arvon poikkeamaa.

Taulukko 2. 32-prosenttisen kalsiumkloridiliuoksen tiheys eri lämpötiloissa

Lämpötila, °С Tiheys, g/cm3
101,3536
151,3286
201,3036
251,2786
301,2536
351,2286
401 2036
451,1786
501 1536

9. Valmis liuos pumpataan varastosäiliöön.

Lisätiedot

PainoEi saatavilla/-tietoa
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg laukku

Takaisin alkuun

Shopping cart