Cll meille: +358 403 777 181

Tetrakloorieteeni (CAS 127-18-4)

12,000,00

Muut nimet: Tetrakloorieteen, tetrakloorietyleeni, perkloorietyleen

Tetrakloorieteeni eli tetrakloorietyleeni eli perkloorietyleeni (C2Cl4) on perkloorattu alkeeni. Yhdistettä käytetään liuottimena, kuivapesuaineena ja eräiden yhdisteiden valmistuksessa.

Kuvaus

Ensimmäisen kerran yhdistettä valmisti Michael Faraday vuonna 1821 heksakloorietaania kuumentamalla. Nykyään tetrakloorieteeniä valmistetaan klooraamalla eteeniä, trikloorieteeniä tai 1,2-dikloorietaania, 1-2-dikloorietaanin ja eräiden muiden halogenoitujen hiilivetyjen oksikloorauksella tai tetrakloorimetaanin pyrolyysillä tai eliminaatioreaktiolla pentakloorietaanista.

Tetrakloorieteenin tärkein käyttökohde on vaatteiden puhdistaminen kuivapesulla, mihin käytetään noin 80% kaikesta tuotetusta tetrakloorieteenistä. Muita käyttökohteita ovat CFC-yhdisteiden ja triklooriasetyylikloridin ja trikloorietikkahapon valmistus, värjäysprosessit ja metallipintojen puhdistus.

Аysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia
Molekyylimassa: 165,8
Tiheys: 1,6 (vesi = 1) 20 °C:ssa
Sulamispiste: -22 °C
Kiehumispiste: 121 °C
Höyrynpaine: 1,9 kPa 20 °C:ssa
Höyryn tiheys: 5,8 (ilma = 1)
Tasapainotilakonsentraatio: 1,9 % (19 000 ppm) 20 °C:ssa; helposti haihtuva
Liukoisuus: veteen niukkaliukoinen (149 mg/l); liukenee etanoliin, asetoniin, dietyylieetteriin, kloroformiin, bentseeniin ja useimpiin muihin orgaanisiin liuottimiin
Jakautumiskerroin, P (n-oktanoli/vesi): log Pow = 2,53;rasvahakuinen
Henryn lain vakio: 2 • 10-2 atm m3/mol; haihtuu erittäin helposti vedestä
Muuntokertoimet, (höyry) 20 °C:ssa: 1 ppm = 6,90 mg/m3, 1 mg/m3 = 0,14 ppm
Hajukynnys: 5 – 50 ppm (35 – 350 mg/m3); haju ei varoita terveysvaarasta

Lisätiedot

PainoEi saatavilla/-tietoa
Käytettävissä oleva määrä

500 ml metallipullo, 5 lit muovitölkki, 10 lit muovipurkki, 20 lit plástic balde/bote, 25 lit muovipurkki, 200 lit rumpu/tynnyri, 640 lit IBC-astiaa, 1000 lit IBC-konttia

Takaisin alkuun

Shopping cart