Cll meille: +358 403 777 181

Bariumhydroxid (CAS 12230-71-6)

0,00

Bariumhydroxid (CAS 12230-71-6)

Bariumhydroxid (Ba (OH) 2) är en starkt basisk jonförening som bildas av barium- och hydroxidjoner. Som en kommersiell produkt visas den vanligtvis som ett vitt monohydrat.

Bariumhydroxid används i analytisk kemi för att titrera svaga syror, särskilt organiska syror. Dess klara vattenlösning kan inte innehålla karbonat, till skillnad från natrium- eller kaliumhydroxid eftersom bariumkarbonat är olösligt i vatten. Därför kan indikatorer som fenolftalein eller tymolftalein, som ändrar färg i en alkalisk lösning, användas utan titreringsfel på grund av karbonatjoner i lösningen, som är mycket mindre basiska.

Artikelnr: 12230-71-6 Kategorier: ,

Beskrivning

Information

Branscher: lim, oljor, fetter, hartser, plaster, polyuretaner
CAS-nummer: 12230-71-6
WE-nummer: 241-234-5
Kemisk formel: Ba (OH) 2 • 8H2O
Molvikt: 315,48 g/mol
Tulltaxekod: 28164000
ADR: UN3262

Andra fysiska egenskaper

pH: 13
Kokpunkt / kokområde: 392 ° C
Relativ densitet: 3,74 g/cm3 (19 °C)
Vattenlöslighet: 20-30 g/l

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart