Cll meille: +358 403 777 181

Dipropylenglykol monometyleter Dowanol DMP (CAS 34590-94-8)

5.450,000,00

Dipropylenglykolmonometyleter Dowanol DMP (CAS 34590-94-8)

Di(propylenglykol)metyleter är ett organiskt lösningsmedel som används för många industriella och kommersiella ändamål. Den används som ett mindre flyktigt alternativ till propylenglykolmetyleter och andra glykoletrar. Den kommersiella produkten är vanligtvis en blandning av fyra isomerer.

Beskrivning

Dipropylenglykolmonometyleter (blandning av isomerer) för syntes. CAS 34590-94-8, kemisk formel (CH3O)C3H6OC3H6(OH).

Synonymer: DPM, metoxipropoxipropanol

CAS-nummer: 34590-94-8 EC-nummer: 252-104-2 Molekylvikt: 148,2 g/mol Kemisk formel: (CH3O)C3H₆OC3H6(OH) Hill-formel: C₇H₁₆O₃

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1 lit, 10-tums plastburk, 1000 IBC-behållare, 20 L plasthink/kanister, 200 lit trumma / fat, 25 burk plastburk, 5 tänd plastburk, 500 ml metallflaska, 640 tänd IBC-behållare

You may also like…

Back to Top

Shopping cart