Cll meille: +358 403 777 181

Natriumtripolyfosfat (CAS 7758-29-4)

0,00

Natriumtripolyfosfat (CAS 7758-29-4)

Natriumtrifosfat (STP), även natriumtripolyfosfat (STPP) eller tripolyfosfat (TPP), är en oorganisk förening med formeln Na5P3O10. Det är natriumsaltet av polyfosfat-Penta-anjonen, som är en konjugerad bas av trifosforsyra. Det tillverkas i stor utsträckning som en del av många hushålls- och industriprodukter, särskilt tvättmedel. Miljöproblemen i samband med övergödning beror på dess utbredda användning.

Beskrivning

Information

Branscher: hushållskemikalier, lim, oljor, fetter, livsmedelsindustri, byggkemikalier
CAS-nummer: 7758-29-4
WE-nummer: 231-838-7
Kemisk formel: Na5P3O10
Molekylvikt: 367,86 g/mol
Tulltaxa: 28353100

Andra fysiska egenskaper

Smältpunkt / fryspunkt: 622 ° C
Relativ densitet: 2,55 g/cm3

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart