Cll meille: +358 403 777 181

Oljesyra (CAS 112-80-1)

0,00

Oljesyra (CAS 112-80-1)

Oljesyra (från det latinska ordet oleum, olja) är en enkelomättad fettsyra som är en färglös vätska vid rumstemperatur (20 ° C). Det oxiderar långsamt till gult eller brunt under påverkan av luft. Oljesyra är olöslig i vatten, men den är löslig i alla proportioner i etanol, dietyleter, aceton, bensen, triklormetan och tetraklormetan.

Den kemiska formeln för oljesyra är C18H34O2 eller C17H33COOH och strukturformeln är C8H17CH = CH (CH2) 7COOH. Trans-isomeren av oljesyra är elaidinsyra.

Oljesyra kallas även cis-9-oktadekensyra, 9-oktadekensyra, 9,10-oktadekensyra och oljesyra.

Salter och estrar av oljesyra är oleater.

Artikelnr: 112-80-1 Kategorier: , ,

Beskrivning

Information

Branscher: Hushållskemikalier, kosmetikaindustri
CAS-nummer: 112-80-1
Kemisk formel: C18H34O2
Molekylvikt: 282,46 g/mol
Taxa: 38231200

Andra fysiska egenskaper

Kokpunkt / kokområde: ~ 250 ° C
Relativ densitet: 910 kg / m3 (20 ° C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart