Cll meille: +358 403 777 181

Silvernitrat (CAS 7761-88-8)

0,00

Silvernitrat (CAS 7761-88-8)

Silvernitrat är en oorganisk förening med den kemiska formeln AgNO3. Detta salt är en mångsidig föregångare till många andra silverföreningar, till exempel de som används inom fotografering. Det är mycket mindre ljuskänsligt än halogeniderna. Det kallades en gång lunar caustic eftersom de gamla alkemisterna som förknippade silver med månen kallade silver luna. I fast silvernitrat är silverjonerna trekoordinerade i ett trigonalt plant arrangemang.

Beskrivning

Information

Branscher: Kosmetikindustri, Glas och keramik, Läkemedelsindustri
CAS-nummer: 7761-88-8
WE-nummer: 231-853-9
Indexnummer: 047-001-00-2
Kemisk formel: AgNO3
Molekylvikt: 169,88 g/mol
ADR: UN1493

Andra fysiska egenskaper
pH: 5,4 – 6,4 (100 g/l H2O w 20°C)
Smält-/fryspunkt: 212°C
Kokpunkt/intervall: 444°C
Relativ densitet: 4,35 g/cm3 (25°C)
Löslighet i vatten: 2150 g/l (20°C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart