Cll meille: +358 403 777 181

Vitamin A (CAS 79-81-2)

0,00

Vitamin A (CAS 79-81-2)

Vitamin A är ett fettlösligt vitamin och ett viktigt näringsämne för människor. Det är en grupp organiska föreningar som innehåller retinol, retinal (även känd som retinaldehyd), retinsyra och flera provitamin A-karotenoider (särskilt betakaroten (β-karoten). Vitamin A har flera funktioner: det är viktigt för utveckling och tillväxt av embryot, underhållet av immunsystemet och för att bibehålla synen, där det kombineras med opsinproteinet för att bilda rodopsin – en ljusabsorberande molekyl som är nödvändig för både svagt ljus (scotopisk syn) och färgseende.

Beskrivning

Information

Branscher: Läkemedelsindustri, Livsmedelsindustri, Foderindustri
CAS-nummer: 79-81-2
WE-nummer: 201-228-5
Kemisk formel: C36H60O2
Molekylvikt: 524,86 g/mol
Tulltaxekod: 29362100

Fysiska egenskaper
Smält-/fryspunkt: ~26°C
Kokpunkt/intervall: 194°C
Relativ densitet: 0,88 g/cm3 (20°C)
Löslighet i vatten: <0,0001 mg/l (25°C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart