Cll meille: +358 403 777 181

Zinksulfatmonohydrat (CAS 7446-19-7)

0,00

Zinksulfatmonohydrat (CAS 7446-19-7)

Zinksulfat, zinksaltet av svavelsyra, är en färglös, vattenlöslig kemisk förening med formeln ZnSO4. Det används som elektrolyt i zinkbeläggning, som läderkonserveringsmedel, i gödningsmedel och andra jordbruksprodukter. Inom medicin används det som ett sammandragande medel, vilket betyder att det torkar huden. Det är giftigt för vattenlevande organismer.

Beskrivning

Information

Detaljer

Branscher: gödningsmedel, läkemedel, foder, byggkemikalier
CAS-nummer: 7446-19-7
WE-nummer: 231-793-3
Kemisk formel: ZnSO4 · H2O
Molekylvikt: 179 g/mol
Tulltaxekod: 28332920
ADR: UN3077

Andra fysiska egenskaper
pH: 4,0 – 5,2 (50 g/l, 20 °C)
Relativ densitet: 3,2 g/cm3 (20 °C)
Löslighet i vatten: 350 g / l (20 ° C)

Ytterligare information

Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart