Cll meille: +358 403 777 181

Showing 1–24 of 48 results

Views:
Filter

Filter by price

Naatriumpolüfosfaat (CAS 10361-03-2)

0,00

Naatriumpolüfosfaat (CAS 10361-03-2)

Naatriumfosfaat on üldnimetus mitmesuguste naatriumi (Na+) ja fosfaadi (PO43−) soolade kohta. Fosfaat moodustab ka perekondi või kondenseeritud anioone, sealhulgas di-, tri-, tetra- ja polüfosfaate. Enamik neist sooladest on tuntud nii veevaba (veevaba) kui ka hüdraatunud kujul. Hüdraadid on tavalisemad kui veevabad vormid.

Natriumasetaatti (CAS 127-09-3)

0,00

Natriumasetaatti (CAS 127-09-3)

Natriumasetaatin kemiallinen kaava on NaC2H3O2 ja rakennekaava CH3COONa. Se on etikkahapon (CH3COOH) natriumsuola. Vedetön natriumasetaatti on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan valkoista, hygroskooppista (ilmasta kosteutta helposti imevää), kiteistä jauhetta, jonka moolimassa on 82,04 g/mol, sulamispiste 324 °C, liukoisuus veteen 47 g/100ml 20 °C:n lämpötilassa, itsesyttymislämpötila 607 °C ja CAS-numero 127-09-3.

Rakeista natriumasetaattia käytetään mm. lentokenttien liukkaudentorjunnassa paksumman jään poistoon. Natriumasetaattia käytetään elintarvikkeissa lähinnä säilöntäaineena ja happamuudensäätöaineena. Sen E-koodi on E262.

Natriumbentsoaatti (CAS 532-32-1)

0,00

Natriumbentsoaatti (CAS 532-32-1)

Natriumbentsoaatti on bentsoehapon suola. Sen kemiallinen kaava on C6H5COONa, moolimassa 144,11 g/mol, sulamispiste > 300 °C, tiheys 1,44 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste > 100 °C, itsesyttymislämpötila > 500 °C ja CAS-numero 532-32-1. Natriumbentsoaattia valmistetaan natriumhydroksidista (lipeästä) ja bentsoehaposta.

Natriumbentsoaatti on yleinen säilöntäaine, jota käytetään sekä kotisäilönnässä että elintarviketeollisuudessa. Se tuhoaa suuren osan hiivoista, bakteereista ja sienistä, mutta on toimivin happamissa olosuhteissa (pH < 3,6), minkä vuoksi sitä käytetään muun muassa hilloissa ja mehuissa. Natriumbentsoaatti on happamuudeltaan neutraalia. Useissa säilöntäohjeissa mainittava natriumbentsoaatti on elintarviketeollisuuden tuotteissa merkitty elintarvikelisäainekoodilla E211.

Natriumbisulfiitti (CAS 7631-90-5)

0,00

Natriumbisulfiitti (CAS 7631-90-5)

Natriumbisulfiittiliuos on erivärinen neste huoneenlämpötilassa. Sitä käytetään jäteveden käsittelyssä, massa- ja paperiteollisuudessa, valokuvateollisuudessa ja useilla muilla teollisuudenaloilla valkaisuaineena tai kloorinpoistoaineena. Sitä voidaan käyttää myös savukaasujen käsittelyyn rikkitrioksidin (SO3) poistamiseksi.

Natriumbutyraatti (CAS 156-54-7)

0,00

Natriumbutyraatti (CAS 156-54-7)

Natriumbutyraatti on yhdiste, jonka kaava on Na(C3H7COO). Se on voihapon natriumsuola. Sillä on erilaisia ​​vaikutuksia viljeltyihin nisäkässoluihin, mukaan lukien lisääntymisen estäminen, erilaistumisen induktio ja geeniekspression induktio tai tukahduttaminen. Sellaisenaan sitä voidaan käyttää laboratoriossa näiden vaikutusten aikaansaamiseksi. Tarkemmin sanottuna solujen butyraattikäsittely johtaa histonin hyperasetylaatioon, ja itse butyraatti estää luokan I histonideasetylaasi (HDAC) aktiivisuutta, erityisesti HDAC1:tä, HDAC2:ta, HDAC3:a ja butyraattia voidaan käyttää histonideasetyleenin määrittämisessä kromatiinin rakenteessa ja toiminnassa. HDAC-aktiivisuuden eston arvioidaan vaikuttavan vain 2 %:n nisäkäsgeenien ilmentymiseen.

Laboratoriossa natriumbutyraattia löytyy yleensä valkoisena, vesiliukoisena, kiteisenä kiinteänä aineena. Kemikaali on tunnettu siitä, että sillä on erittäin voimakas, epämiellyttävä haju, joka viipyy. Natriumbutyraatin kanssa työskennellessä on suositeltavaa käyttää käsineitä, suojalaseja ja hengityssuojainta turvallisuussyistä.

Natriumfluorosilikaatti (CAS 16893-85-9)

0,00

Natriumfluorosilikaatti (CAS 16893-85-9)

Natriumfluorosilikaatti on yhdiste, jonka kemiallinen kaava on Na2[SiF6].

Sitä käytetään joissakin maissa lisäaineena veden fluorauksessa, opaalilasin raaka-aineena, malmin jalostuksessa tai muiden fluoridikemikaalien (kuten natriumfluoridin, magnesiumsilikofluoridin, kryoliittien, alumiinifluoridin) tuotannossa.

Natriumformiaatti (CAS 141-53-7)

0,00

Natriumformiaatti (CAS 141-53-7)

Natriumformiaatti on muurahaishapon natriumsuola, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan kiinteitä valkoisia jyväsiä tai kiteitä. Sen kemiallinen kaava on HCOONa. Natriumformiaatti hajoaa kuumennettaessa, jolloin syntyy muun muassa hiilimonoksidia ja vetyä, aiheuttaen näin palo- ja räjähdysvaaran. Natriumformiaatin moolimassa on 68,0 g/mol, sulamispiste 253 °C, suhteellinen tiheys 1,9 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), liukoisuus veteen 20 °C:n lämpötilassa 97 g/100 ml ja CAS-numero 141-53-7.

Natriumformiaatti on hygroskooppinen aine eli se on ilmasta kosteutta itseensä sitova ja pidättävä aine. Sitä käytetään kiteisenä aineena esimerkiksi lentokenttien kiitoteillä paksumman jään poistoon natriumasetaatin ja urean rinnalla. Muita käyttökohteita ovat käyttö säilöntäaineena, peittauksessa, parkituksessa ja teollisissa prosesseissa pelkistimenä.

Natriumfosfaattidihydraatti (CAS 13472-35-0)

0,00

Natriumfosfaattidihydraatti (CAS 13472-35-0)

Natriumfosfaatti on yleinen termi useille natriumin (Na+) ja fosfaatin (PO43−) suoloille. Fosfaatti muodostaa myös perheitä tai kondensoituja anioneja, mukaan lukien di-, tri-, tetra- ja polyfosfaatit. Suurin osa näistä suoloista tunnetaan sekä vedettömänä (vedettömänä) että hydratoituna. Hydraatit ovat yleisempiä kuin vedettömät muodot.

Natriumglukonaatti (CAS 527-07-1)

0,00

Natriumglukonaatti (CAS 527-07-1)

Natriumglukonaatti on yhdiste, jonka kaava on NaC6H11O7. Se on glukonihapon natriumsuola. Sen E -numero on E576. Natriumglukonaattia käytetään laajalti tekstiilien värjäyksessä, painamisessa ja metallien pintavesien käsittelyssä. Sitä käytetään myös kelatointiaineena, teräksen pintojen puhdistusaineena, lasipullojen puhdistusaineena ja kelatointiaineena sementti-, pinnoitus- ja alumiinioksidiväriteollisuudessa. Se on valkoinen jauhe, joka liukenee hyvin veteen.

Natriumglutamaattimonohydraatti (CAS 142-47-2)

0,00

Natriumglutamaattimonohydraatti (CAS 142-47-2)

L-(+)natriumglutamaatilla (mononatrium-L-glutamaatilla, MSG) on ainutlaatuinen maku, joka tunnetaan nimellä “umami”, joka eroaa neljästä perusmausta: makea, suolainen, hapan ja karvas.

MSG:tä käytetään suuria määriä arominvahventeena kaikkialla maailmassa. MSG ei ole suora maunvahventaja, vaan monimutkainen arominvahventaja kastikeille, lihalle, siipikarjalle, kastikkeille ja muille yhdistelmille. MSG:tä käytetään myös tupakan maun parantamiseen ja maksakooman hoitoon. Aminohapposuolana MSG on turvallinen myös kosmetiikan, kuten ihonhoitotuotteiden, käyttö- ja pitoisuuskäytännöissä.

Natriumheksametafosfaatti (CAS 10124-56-8)

0,00

Natriumheksametafosfaatti (CAS 10124-56-8)

Natriumheksametafosfaatti (SHMP) on koostumuksen Na6 [(PO3) 6] suola. Kaupan natriumheksametafosfaatti on tyypillisesti metafosfaattien (empiirinen kaava: NaPO3) seos, josta heksameeri on yksi, ja se on yleensä tällä nimellä mainittu yhdiste. Tällaista seosta kutsutaan oikeammin natriumpolymetafosfaatiksi. Ne ovat valkoisia kiinteitä aineita, jotka liukenevat veteen.

Natriumhydroksidi (CAS 1310-73-2)

0,00

Natriumhydroksidi (NaOH), arkikielessä lipeä tai natronlipeä, on natrium- (Na+) ja hydroksidi-ioneista (OH-) koostuva vahva emäs, joka liuetessaan veteen vapauttaa lämpöä eli reagoi eksotermisesti. Natriumhydroksidi on puhtaana läpikuultavan valkea, vetistyvä (ilman kosteuteen osittain liukeneva), hajuton kiinteä aine. Aine absorboi ilmasta hiilidioksidia ja vettä. Huoneenlämpötilassa 50-prosenttinen natriumhydroksidin vesiliuos on neste, mutta väkevämmät vesiliuokset ovat joko erittäin viskooseja nesteitä tai kiinteitä. Natriumhydroksidi ja sen vesiliuokset eivät ole syttyviä eivätkä ylläpidä palamista. Vahvat hapot reagoivat natriumhydroksidin kanssa kiivaasti. Aine syövyttää metalleja kuten sinkkiä, magnesiumia ja alumiinia vapauttaen syttyvää vetykaasua.

INDEX: 011-002-00-6
CAS: 1310-73-2
EC: 215-185-5

Natriumkarbonaatti (CAS 497-19-8)

1.273,0033,00

Natriumkarbonaatti (CAS 497-19-8)

Sooda eli natriumkarbonaatti on hiilihapon natriumsuola.

Soodaa käytetään EU:ssa elintarvikkeissaselvennä E-koodilla E500(i) happamuudensäätöaineena.

Sooda voi olla kidevedetöntä, jonka luonnosta löytyvää mineraalimuotoa kutsutaan natriitiksi. Sillä on myös kaksi yleistä hydraattimuotoa: monohydraatti ja dekahydraatti. Luonnon monohydraattimineraali on nimeltään termonatriitti ja dekahydraatti on natron.

Natriumkloridi [kivisuola] (CAS 7647-14-5)

0,00

Kaliumkloridi (CAS 7447-40-7)

Natriumkloridi /ˌsoʊdiəm ˈklɔːraɪd /, joka tunnetaan yleisesti suolana (vaikka merisuola sisältää myös muita kemiallisia suoloja), on ioninen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on NaCl, joka edustaa natrium- ja kloridi -ionien suhdetta 1: 1. Kun moolimassa on 22,99 ja vastaavasti 35,45 g/mol, 100 g NaCl sisältää 39,34 g Na ja 60,66 g Cl. Natriumkloridi on suola, joka on eniten vastuussa meriveden ja monisoluisten organismien solunulkoisen nesteen suolapitoisuudesta. Syötävässä ruokasuolassa sitä käytetään yleisesti mausteena ja elintarvikkeiden säilöntäaineena. Suuria määriä natriumkloridia käytetään monissa teollisissa prosesseissa, ja se on tärkeä natrium- ja klooriyhdisteiden lähde, jota käytetään raaka -aineena lisäkemiallisissa synteeseissä. Toinen merkittävä natriumkloridin käyttökohde on teiden jäänpoisto pakkasella.

Natriumkloridi [suola tabletit] (CAS 7647-14-5)

598,0016,90

Natriumkloridi [suola tabletit] (CAS 7647-14-5)

Natriumkloridi /ˌsoʊdiəm ˈklɔːraɪd /, joka tunnetaan yleisesti suolana (vaikka merisuola sisältää myös muita kemiallisia suoloja), on ioninen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on NaCl, joka edustaa natrium- ja kloridi -ionien suhdetta 1: 1. Kun moolimassa on 22,99 ja vastaavasti 35,45 g/mol, 100 g NaCl sisältää 39,34 g Na ja 60,66 g Cl. Natriumkloridi on suola, joka on eniten vastuussa meriveden ja monisoluisten organismien solunulkoisen nesteen suolapitoisuudesta. Syötävässä ruokasuolassa sitä käytetään yleisesti mausteena ja elintarvikkeiden säilöntäaineena. Suuria määriä natriumkloridia käytetään monissa teollisissa prosesseissa, ja se on tärkeä natrium- ja klooriyhdisteiden lähde, jota käytetään raaka -aineena lisäkemiallisissa synteeseissä. Toinen merkittävä natriumkloridin käyttökohde on teiden jäänpoisto pakkasella.

Natriumlaureettisulfaatti (SLES) 70 (CAS 9004-82-4)

0,00

Natriumlaurettisulfaatti (SLES) 70 (CAS 9004-82-4)

Natriumlauryylipolyoksieteenieetterisulfaatti, joka tunnetaan myös nimellä Sodium laureth sulfate (SLES), on anioninen pesuaine ja pinta-aktiivinen aine, joka sisältyy moniin henkilökohtaiseen hygieniatuotteisiin (saippuat, shampoot, hammastahnat jne.). Se on halpa ja erittäin tehokas vaahdotusaine1. Sitä käytetään laajalti myös puhdistustuotteissa ja kosmetiikassa. Sen käyttö näissä tuotteissa on arvioitu perusteellisesti ja määritetty turvallisiksi kuluttajille ja ympäristölle2. Tämä yhdiste voi kuitenkin ärsyttää silmiä ja ihoa, ja se voi sisältää syöpää aiheuttavaa dioksaania. Kosmetiikka-, hygieniatuotteiden ja tuoksujen yhdistys ei suosittele SLES:n pitkäaikaista käyttöä, paitsi jos pitoisuudet ovat erittäin pieniä. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston tutkimuksen mukaan yli 5 prosentin pitoisuudella käytetty natriumlaurethsulfaatti aiheutti vakavaa ärsytystä, hiustenlähtöä ja kuolemaa koe-eläimissä. Kiistasta huolimatta SLES on yleisesti käytetty yhdiste.

Natriumlauretisulfaatti (SLES) 27 (CAS 68891-38-3)

0,00

Natriumlaureettisulfaatti (SLES) 27 (CAS 68891-38-3)

Natriumlauryylieetterisulfaatti tai natriumlauryylieetterisulfaatti (SLES) on pesuaine ja pinta-aktiivinen aine, jota löytyy monista henkilökohtaisen hygienian tuotteissa (saippuat, shampoot, hammastahnat jne.). SLES on edullinen ja erittäin tehokas vaahdotusaine. SLES, SLS ja ALS ovat pinta-aktiivisia aineita, joita käytetään monissa kosmeettisissa tuotteissa niiden puhdistavien ja emulgointiominaisuuksien vuoksi. Ne käyttäytyvät samalla tavalla kuin saippua.

Natriumlaurettisulfaatti on ioninen pinta-aktiivinen aine, jota käytetään ensisijaisesti pinta-aktiivisena aineena.

Erinomainen vaahdotusaine, joka tarjoaa kestävän ja tasaisen vaahdon erinomaisella ihonpuhdistuskyvyllä.

Natriumlaurethsulfaatti antaa ihoa pehmentäviä ominaisuuksia. Natriumlaureettisulfaatti on ioninen pinta-aktiivinen aine.

Natriummetabisulfiitti (CAS 7681-57-4)

0,00

Natriummetabisulfiitti (CAS 7681-57-4)

Natriumpyrosulfiitti eli natriummetabisulfiitti tai natriumdisulfiitti (Na2S2O5) on epäorgaaninen ioniyhdiste. Ainetta käytetään muun muassa elintarvikkeissa hapettumisenestoaineena.

Natriumpyrosulfiittia käytetään elintarvikkeissa säilöntä- ja hapettumisenestoaineena esimerkiksi kuivatuissa hedelmissä ja viineissä, tehokkain se on happamissa olosuhteissa. Sen E-koodi on E223. Yhdistettä käytetään myös pelkistimenä, tekstiili- ja paperiteollisuudessa kloorin poistamiseen, paperin valkaisussa, valokuvauskemikaalina ja laboratorioreagenssina.

Natriummetasilikaattipentahydraatti (CAS 10213-79-3)

0,00

Natriummetasilikaattipentahydraatti (CAS 10213-79-3)

Natriummetasilikaatti on kemiallinen aine, jonka kaava on Na2SiO3, joka on kaupallisten natriumsilikaattiliuosten pääkomponentti. Se on ioninen yhdiste, joka koostuu natriumkationeista Na+ ja polymeerisistä metasilikaattianioneista [–SiO2−3–] n. Se on väritön kiteinen hygroskooppinen ja liukeneva kiinteä aine, joka liukenee veteen (antaa emäksisen liuoksen) mutta ei alkoholiin.

Natriummolybdaatti (CAS 7631-95-0)

0,00

Natriummolybdaatti (CAS 7631-95-0)

Natriummolybdaatti, Na2MoO4, on hyödyllinen molybdeenin lähteenä. Tämä valkoinen, kiteinen suola esiintyy usein dihydraattina, Na2MoO4·2H2O.

Molybdaatti(VI)-anioni on tetraedrinen. Kaksi natriumkationia koordinoi jokaisen anionin kanssa.

Sitä käytetään teollisuudessa korroosion estoon, koska se on hapettumaton anodinen estäjä. Natriummolybdaatin lisääminen vähentää merkittävästi nitriittiamiinilla estettyjen nesteiden nitriittitarvetta ja parantaa karboksylaattisuolanesteiden korroosiosuojaa. Teollisissa vedenkäsittelysovelluksissa, joissa galvaaninen korroosio on potentiaalinen bimetallirakenteen vuoksi, natriummolybdaatin käyttö on natriumnitriitin sijaan parempi. Natriummolybdaatilla on se etu, että molybdaatin pienempien ppm-arvojen annostelu mahdollistaa kiertävän veden alhaisemman johtavuuden. Natriummolybdaatti pitoisuuksilla 50-100 ppm tarjoaa saman korroosionestotason kuin natriumnitriitti 800+ ppm:n tasolla. Käyttämällä pienempiä natriummolybdaattipitoisuuksia johtavuus pidetään minimissään ja siten galvaanisen korroosion potentiaalit pienenevät.

Natriumnitraatti (CAS 7631-99-4)

0,00

Natriumnitraatti (CAS 7631-99-4)

Natriumnitraatti (NaNO3) on valkoinen kiinteä suola, joka liukenee hyvin veteen. Natriumnitraattia kutsutaan myös nimillä chilen- ja perunsalpietari erotuksena perinteisestä salpietarista, joka on kaliumnitraattia.

Natriumnitraattia käytetään lannoitteisiin, pyrotekniikassa, säilöntäaineena, rakettien polttoaineessa, nitrauskemikaalina, hapettimena sekä lasin ja keramiikan valmistuksessa.

Chilen, Perun ja Bolivian välinen Tyynenmeren sota sai osittain alkunsa taistelusta alueen rikkaista natriumnitraattivaroista. Maailman suurimmat salpietarimalmiesiintymät oli Atacaman aavikolla. Natriumnitraattia kaivettiin alueella runsaasti 1940-luvulle saakka. Natriumnitraatin arvo oli laskenut koko 1900-luvun, mihin vaikutti Haber-Bosch-menetelmän kehittäminen.

Salpietarimalmia kaivetaan Chilestä edelleen. Siitä saadaan natriumnitraatin lisäksi kaliumnitraattia, natriumsulfaattia ja jodia. Natriumnitraattia valmistetaan myös keinotekoisesti neutralisoimalla typpihappoa soodalla.

Elintarvikkeissa käytettävä natriumnitraatin E-koodi on E251.

Natriumnitriitti (CAS 7632-00-0)

1.817,0051,50

Natriumnitriitti (CAS 7632-00-0)

Natriumnitriitti (NaNO2) on kemiallisesti typpihapokkeen (HNO2) natriumsuola. Natriumnitriitti on valkoista tai kellertävää, hajutonta, rakeista, kiteistä tai jauhemaista kiinteää ainetta, joka absorboi ilmasta kosteutta. Sen moolimassa on 69,0 g/mol, suhteellinen tiheys 20 °C:ssa 2,17 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), liukoisuus veteen 82 g/100 ml 20 °C:ssa ja CAS-numero 7632-00-0.

Se on voimakas hapetin, joka hajoaa ilman kanssa hitaasti nitraatiksi. Sitä käytetään käytetään väri- ja lääketeollisuudessa, valokuvauksessa, elintarvikkeiden lisäaineena, tekstiiliteollisuudessa ja metallien pintakäsittelyssä. Natriumnitriittiä voidaan käyttää ruudin ainesosana – ruuti ei ime ilmasta kosteutta, eikä “pilaannu”.

Takaisin alkuun

Shopping cart