Cll meille: +358 403 777 181

Beta-alanin (CAS 107-95-9)

0,00

Beta-Alanine (CAS 107-95-9)

β-alanin (eller beta-alanin) är en naturligt förekommande beta-aminosyra som är en aminosyra där en aminogrupp är bunden till β-kolet (dvs två kolatomer bort från karboxylatgruppen) från de vanligare α-kol till alanin (α-alanin). IUPAC-namnet för Β-alanin är 3-aminopropansyra. Till skillnad från dess α-alanin har β-alanin inget stereocenter.

Beskrivning

Information

Branscher: Kosmetika, läkemedel, livsmedel, foder
CAS-nummer: 107-95-9
WE-nummer: 203-536-5
Kemisk formel: C3H7NO2
Molekylvikt: 89,09 g/mol

Andra fysiska egenskaper
pH: 6,5-7,5
Relativ densitet: 1437 g/cm (19ºC)
Löslighet i vatten: 471 g/l

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart