Cll meille: +358 403 777 181

Citronsyramonohydrat (CAS 5949-29-1)

4.715,000,00

Citronsyramonohydrat (CAS 5949-29-1)

Citronsyramonohydrat är en trikarboxylsyra som finns i citrusfrukter. Citronsyra används som hjälpämne i farmaceutiska preparat på grund av dess antioxidantegenskaper. Det upprätthåller de aktiva ingrediensernas stabilitet och används som konserveringsmedel. Det används också med ett surt ämne för att justera pH och fungerar som en antikoagulant genom att kelatera kalcium i blodet.

Beskrivning

Information

Branscher: Hushållskemikalier, kosmetika, lim, oljor, fetter, trädgårdsodling, läkemedel, livsmedel, foder
Sammansättning: Produkter A-Z, syror
CAS-nummer: 5949-29-1
WE-nummer: 611-842-9
Kemisk formel: C6H8O7 · H2O
Molekylvikt: 210,14 g/mol
Tulltaxa: 29181400

Andra fysiska egenskaper

pH: 1,7 (100 g/l)
Smältpunkt/fryspunkt: 153 °C (1013 hPa)
Relativ densitet: 1665 g/cm3 (20 °C)
Löslighet i vatten: 590 g / l (20 ° C)

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart