Cll meille: +358 403 777 181

Tiourea (CAS 62-56-6)

0,00

Tiourea (CAS 62-56-6)

Tiourea är en organisk svavelförening med formeln SC(NH2)2. Den liknar strukturen på urea förutom att syreatomen har ersatts av en svavelatom, men egenskaperna hos urea och tiourea skiljer sig avsevärt. Tiourea är ett reagens i organisk syntes. “Tioureater” avser en bred klass av föreningar med den allmänna strukturen (R1R2N)(R3R4N)C=S. Tioureas är relaterade till tioamider, t ex RC(S)NR2, där R är metyl, etyl, etc.

Artikelnr: 62-56-6 Kategorier: , ,

Beskrivning

Information

Branscher: Läkemedelsindustri, Livsmedelsindustri
CAS-nummer: 62-56-6
WE-nummer: 200-543-5
Kemisk formel: CH4N2S
Molekylvikt: 76,12 g/mol
Tulltaxekod: 29309098
ADR: UN3077

Fysiska egenskaper
pH: 5-7 (50 g/l, 20°C)
Smält-/fryspunkt: 174-177°C
Relativ densitet: 1 405 g/cm3 (20°C )
Löslighet i vatten: 137 g/l (20°C )

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000kg, 25kg väska

Back to Top

Shopping cart